ons
model.

Werkwijze

Klantgericht en
datagedreven.

Samen met onze opdrachtgever brengen we de klant in beeld en werken we aan klantgericht ondernemen. Met slimme datamodellen en marketingtools komen we tot een 360 graden klantbeeld. En kunnen we relevante aanbiedingen doen met uitgekiende timing.

Image

Onze werkwijze
in 6 stappen.

clipboard

In 6 stappen werken wij samen met de opdrachtgever aan klantinzichten en bestendige groei in omzet.

 1. Nulmeting

  Het start met een analyse van de huidige situatie, dit leggen we vast in een nulmeting. Wat is de marketingaanpak, hoe klantgericht is de operatie, is er een online strategie en hoeveel weten we van de klanten?

 2. Bereik

  Daarna gaan we het bereik (aantal volgers social media kanalen, e-mailadressen, mobiele nummers, website bezoek e.d.) vergroten. Dat doen we door specifieke marketingacties in te zetten. We willen vindbaar en zichtbaar zijn in de relevante omgevingen.

 3. Klantprofielen

  Opbouwen en verrijken van klantprofielen door transactiedata te combineren met klantdata en andere relevante databestanden. Er ontstaat een database en de eerste inzichten in klantsegmenten worden zichtbaar.

 4. Communicatie

  Communicatie- en actiemarketing professionaliseren. De website, social media kanalen, de e-mailnieuwsbrief en alle andere middelen die ingezet worden, moeten uniform zijn en kwaliteit uitstralen. We gaan de frequentie van communicatie verhogen, onder meer door inzet van slimme acties. Ook zoeken we de interactie met doelgroep op, bijvoorbeeld door live chat, consumer reviews, enquêtes en social media.

 5. Segmenten

  De database maakt het mogelijk om verschillende databestanden te vergelijken en de klantprofielen in te delen op kenmerken als aankoopgedrag, leeftijd, voorkeuren, woonplaats, etc. De bestedingspatronen kunnen we ook vergelijken met externe invloeden, zoals weer, vakanties, verkeersdrukte, conjunctuur, etc. Dit geeft enorm veel nieuwe inzichten en mogelijkheden voor vergaande segmentering.

 6. Ambassadeurs

  De verschillende klantgroepen uit de vorige stap gaan we nu benaderen met een relevante boodschap en de juiste timing. De regelmatig terugkerende klanten geven we de aandacht en erkenning die ze verdienen (o.a. loyaliteitsprogramma), het worden nu ambassadeurs voor onze onderneming. De incidentele klanten proberen we te verleiden tot een hoger bestedingspatroon, enerzijds door slimme, gepersonaliseerde acties en anderzijds door meer interactie.

datamodel

Met elke stap
weer slimmer.

We analyseren de beschikbare klantgegevens en segmenteren het bestand voor de marketingacties. Met de klant- en ordergegevens maken we klantprofielen. Deze combineren we met meerdere databronnen om te komen tot een volledig klantbeeld. Vervolgens kunnen we met slimme marketingtools de juiste groepen een gepersonaliseerde aanbieding doen.

We analyseren de beschikbare klantgegevens en segmenteren het bestand voor de marketingacties. Met de klant- en ordergegevens maken we klantprofielen. Deze combineren we met meerdere databronnen om te komen tot een volledig klantbeeld. Vervolgens kunnen we met slimme marketingtools de juiste groepen een gepersonaliseerde aanbieding doen.

Justin

Maak een
afspraak met ons.

Justin